Forumning asosiy mavzulari:
 • Vena kasalliklarining diagnostikasi
 • Venoz malformatsiyalar
 • O’tkir flebotromboz
 • Chanoq vena tomirlarining kengayishi va May Tyorner sindromi
 • Posttrombotik sindrom
 • Chuqur tomirlar rekonstruktiv jarrohligi 
 • Surunkali venoz kasalliklarni konservativ davolash
 • Trombozning oldini olish va antikoagulyant terapiya
 • Limfologiya
 • Teri osti tomirlarning termik va notermik ablatsiyasi
 • Venoz gemodinamika
 • Estetik flebologiya